ستاد ازدواج دانشگاهیان نخستین طرح ملی الگویابی و الگوسازی از خانواده‌های موفق را با عنوان «جشنواره ملی زوج مانا» برگزار خواهد کرد.

جشنواره ملی زوج مانا با مشارکت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و معاونت فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه ها برگزار می گردد.

در این طرح کشوری خانواده‌هایی که زندگی خود را با ازدواج دانشجویی آغاز نموده‌اند با ثبت تعداد فرزندان، کنشگری‌های اجتماعی و ارتقای تحصیلی، می توانند در دوره آموزش مجازی طراحی شده شرکت نموده و با ارسال «ایده‌های آموزنده»، «تجربه‌های موفق» و «خاطره‌های شیرین» زندگی مشترک خود درقالب‌های متنوع علمی، ادبی، هنری و چندرسانه‌ای  در یک رقابت سازنده، با کسب امتیاز لازم در فرآیندهای مختلف و متنوع این جشنواره، به عنوان خانواده الگو معرفی و ضمن اهدای جوایز نفیس از سفر زیارتی مشهد مقدس همراه با خانواده برخوردار می گردند.

شروع جشنواره 20 / 12 / 1401

پایان جشنواره 20 / 03 / 1402

دانلود آئین نامه اجرایی جشنواره ملی زوج مانا

ثبت نام

1401 12 20 13 35 52 Window