استادیار فلسفه دانشگاه اصفهان در کلاس تمدن نوین انقلاب اسلامی طرح «حامیم۲» دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: خودسازی و جامعه شناسی از مراحل ایجاد تمدن نوین اسلامی است که لازمه‌ی آن باورمندی و امید است.
دکتر محمد مشکات افزود: انقلاب اسلامی بسیاری از تئوری های انقلاب را به چالش کشید و قصد داشت فراتر از مدرنیته پیش رود و آن را غربال کند.
او ویژگی‌های کشورهای مدرن و پست مدرن را تشریح کرد و گفت: انقلاب اسلامی مشکلات و نقص‌های مدرن را فهمید و می‌خواهد پیشرفت و معنویت با هم صورت بگیرد.
دکتر مشکات به اقدامات آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: رویکرد انقلاب ایران، اسلامی است و طبق گفته اندیشمندان جامعه‌شناسی، انقلاب ایران راهی جدید به سمت معنویت سیاسی است.

meshkat