رئیس شورای استانی نهاد رهبری در استان خراسان رضوی ابتدا در مورد جایگاه زن در جامعه؛ و نقش بسیار پر رنگ و اثرگذار مسئولین واحد خواهران دفاتر نهاد دانشگاهی صحبت کردند و بر حضور بانوان نهاد در همه جلسات جهت پیشبرد اهداف و تعالی آرمان ها و برنامه های  مجموعه نهاد رهبری  در دانشگاه ها  تاکیدکرده و اظهار داشتند وقتی برنامه ریزی ها با ارائه تجربیات و نظرات مسئولین واحد خواهران باشد بسیار اثرگذارتر و پربار تر است زیرا قسمت اعظم دانشجویان دانشگاه ها دختران هستند.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدوی نسب به اهمیت عفاف و حجاب اشاره کردند و نظراتی توسط برخی مسئولین واحد خواهران ارائه شد.

در پایان جلسه مشکلات واحد خواهران دفاتر نهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی مطرح شد.

photo 2023 03 12 20 16 42 2

photo 2023 03 12 20 16 42

photo 2023 03 12 20 16 40