به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ فردوسی مشهد، دکتر وحید ارشدی دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی مشهد طی گفتگویی با اشاره به فعالیت‌های مرکز هم اندیشی اساتید گفت: یکی از موثرترین فعالیت های فرهنگی در دانشگاه‌ها نشست های هم‌اندیشی اساتید است. با چنین فعالیت هایی اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند به حل مشکلات در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه کمک کنند. استفاده از ظرفیتِ نشست های تخصصی هم اندیشی برای دانشگاه مفید و تاثیرگذار خواهد بود.

63577980c9b6fb12d5d03454 8164025927756298637

دکتر ارشدی دبیر هم اندیشی اساتید، به بیان ضرورت تشکیل و برگزاری جلسات هم اندیشی استادان طبق آیین نامه مرکز هم اندیشی استادان پرداخت و افزود: یکی از ضرورت‌های هم اندیشی اساتید توسعه مخاطب است، مرکز هم‌اندیشی اساتید دانشگاه فردوسی این ظرفیت را دارد که با همه اساتید و با همه گرایش‌ها و سلیقه‌ها ارتباط بگیرد.

دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی مشهد، با ابراز خرسندی از برگزاری نشست های هم اندیشی و روند رو به رشد برنامه های هم اندیشی در این دانشگاه برای حمایت بیشتر از این برنامه ها اعلام آمادگی نمود و اظهار کرد: مشارکت و همفکری اعضای هیئت علمی برای رشد و بالندگی دانشگاه ضروری است. اگر در دانشگاه بستر اندیشیدن، گفتگو و نقد پیرامون مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مسائل روز فراهم شود در این صورت می توانیم خوب بیاندیشیم، مسائل را خوب تحلیل کنیم و به درستی سیاست‌گذاری‌‌ کنیم. و این یکی از رویکردهای اصلی دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی است تا چنین بستری را فراهم کند.

ایشان ادامه داد: دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی فرصت خوبی را برای گفتگو و شنیدن صحبت‌های اساتید پیرامون مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فراهم کرده است. برگزاری نشست‌های هم اندیشی، کارگاه‌های معرفت افزایی، کرسی های آزاد اندیشی، بازدید های پیشرفت، برنامه های ریزی برای خانواده های اساتید، تولید محتوای رسانه ای و اجرای برنامه های فرهنگی ویژه استادان دانشگاه بخشی از فعالیت های این مرکز است.

دکتر وحید ارشدی با اشاره به فعالیت های دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی پیرامون حوادث اخیر بیان کرد: دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی تاکنون نشست هایی هم اندیشی با موضوعات "بررسی دینی و جامعه شناختی اعتراضات اخیر" ویژه اعضای هیأت علمی را برگزار کرده است و با اساتید دغدغه مند و متخصص دانشگاه جلسات متعددی پیرامون این موضوع همراه با ارائه راهکارها به بحث و گفتگو پرداخته شده است. ادامه فعالیت ها نیز با تأکید بر موضوعات کاربردی در قالب کرسی های آزاد اندیشی، مناظرات، بازدید های علمی از مراکز صنعتی و دفاعی کشور در دستور کار دفتر هم اندیشی اساتید است.

 دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی دانشگاه را محیط مناسبی برای فعالیت های فرهنگی و رشد علمی دانست و با اشاره به برگزاری نشست های متعدد هم‌اندیشی در آینده، توسط این دفتر و فراهم شدن زمینه تعاملات بیشتر اساتید اضافه نمود: دانشگاه فردوسی 25 هزار دانشجو و بیش از 800 عضو هیأت علمی دارد و این یک سرمایه عظیم برای دانشگاه فردوسی محسوب می شود، چون که یک استاد می‌تواند در جامعه اثرگذاری ویژه‌ای داشته باشد. ظرفیت‌های زیادی در دانشگاه وجود دارد که اساتید با همفکری می‌توانند در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشگاه و جامعه مؤثر باشند.

دکتر ارشدی از تشکیل جلسات هیئت اندیشه ورز (اتاق فکر) دفتر هم اندیشی دانشگاه فردوسی خبر داد و گفت: اعضاء این هیئت اندیشه ورز از اساتید متخصص و دغدغه مند و با تأکید بر هرگونه سلیقه و گرایش انتخاب شده اند. در این جلسات ابعاد مختلف ساختاری و شیوه استفاده از ظرفیت های دانشگاه‌ در زمینه‌های مختلف، بررسی و بر استفاده از ظرفیت استادان و نخبگان دانشگاه‌ تاکید می شود. موضوع تولید اندیشه، یافتن مسئله های اساتید، تولید محتوا، شکل گیری بستر گفتمان و نقد پذیری از مهم ترین رویکردهای این هیئت اندیشه ورز است.