امضای تفاهم نامه همکاری بین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و سازمان تبلیغات اسلامی

نشست هم اندیشی و‌ امضای تفاهم نامه همکاری بین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و سازمان تبلیغات اسلامی در دفتر نهاد رهبری دانشگاه فردوسی مشهد

nahad tablighat