کارگاه ضیافت اندیشه اساتید

عنوان کارگاه : سبک زندگی و مهارت ها (روانشناسی رابطه ها جرات مندی و ارتباط موثر)

مدرس کارگاه : جناب آقای دکتر غلامعلی افروز

استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره ماندگار عرصه روانشناسی کشور

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی مشهد

ziafat andishe