برگزاری نشست حجت‌الاسلام صادقی مدیر حوزه علوم اسلامی

hoze

نشست حجت‌الاسلام صادقی مدیر حوزه علوم اسلامی با حجت الاسلام حسینی رییس نهاد رهبری دانشگاه فردوسی  و ارائه گزارش فعالیت‌های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان   در نیم سال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷