کارگاه ضیافت اندیشه اساتید

چهارمین کارگاه ضیافت اندیشه اساتید
عنوان کارگاه : تحلیل روانشناختی و سبک زندگی و آثار آن
استاد کارگاه :دکتر فاطمی فوق دكتراى روانشناسى از دانشگاه هاروارد امريكا
عضو هيات علمى دانشگاه فردوسى مدير ميز امريكاى شمالى دانشكاه فردوسى

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی مشهد

ziafat fatemi

گزارش تصویری

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg

پایگاه ثبت ایده و پیشنهادات گام دوم انقلاب

ارسال ایده گام دوم

پوستر نگار

 • arbaiin.jpg
 • quran1.jpg