کارگاه ضیافت اندیشه اساتید

عنوان کارگاه : جریان‌شناسی اسلامی (غرب شناسی)

استاد کارگاه: دکتر قاسم پور حسن عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه فردوسی مشهد

ziafat2