از کشف حجاب رضاخانی تا کشف حجاب امروزی

kashf

نشست هم اندیشی پیرامون زوایای تاریخی و فرهنگی

از کشف حجاب رضاخانی تا کشف حجاب امروزی

با حضور دکتر حاج حسینی محقق حوزه زنان

دکتر هادی وکیلی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

 

شنبه 22 تیر ساعت 10 تا 12

دانشگاه فردوسی، مسجد حضرت زهرا(س)

 

واحد مطالعات زن و خانواده دفتر نهاد رهبری دانشگاه فردوسی مشهد