نقد و بررسی کتاب شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی

ketab razavi

جلسه بررسی و نقد کتاب نفیس شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی با حضور نویسنده کتاب مهدی صحراگرد و دبیر جشنواره کتاب سال رضوی.


دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۱۰ الی ۱۲
سالن شورای دفتر نهاد رهبری دانشگاه فردوسی واقع در مسجد حضرت زهرا (س)