روز جهانی قدس

hosseiniبسمه تعالی

«روز جهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی در مقابل سیاستهای تفرقه انگیز است»
مقام معظم رهبری

روز جهانی قدس از سویی کانون دلبستگی و امید توده های مردم مسلمان و آزاده تحت ستم دولتهای استبدادی و استعماری به عنوان صحنه آزادیخواهی و برائت از غاصبان است و از سوی دیگر کابوسی ویرانگر برای نظام سلطه، صهیونیست متجاوز است .بلاشک هم چون سالهای گذشته در بیعت با معمار کبیر انقلاب در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان جامعه دانشگاهی فردوسی با حضور عظیم و شکوهمند خود این روز عزیز را گرامی میدارند.

وعده دیدار جمعه دهم خرداد ماه  راهپیمایی باشکوه روز قدس.

 

سید مهدی حسینی مطلق
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فردوسی مشهد