چه مبارک سحری (شب سوم قدر)

سومین شب قدر دانشگاه فردوسی برگزار شد

سومین شب قدر دانشگاه فردوسی به حضور جامعه دانشگاهی و سخنرانی حجت الاسلام سوری برگزار شد.
برنامه نماز قضا، بحث تدبر در سیر آثار صفایی حائری، قرائت دعای جوشن کبیر و سخنرانی و مراسم قران به سر از جمله برنامه های شب سوم قدر دانشگاه فردوسی بوده است.

ghadr3 01

ghadr3 02

ghadr3 03

ghadr3 04

ghadr3 05

ghadr3 06

ghadr3 07

ghadr3 08

گزارش تصویری

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg

پایگاه ثبت ایده و پیشنهادات گام دوم انقلاب

ارسال ایده گام دوم

پوستر نگار

 • arbaiin.jpg
 • quran1.jpg