چه مبارک سحری (شب دوم قدر)

دومین شب قدر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

این مراسم با بحث تدبر در سیر آثار استاد صفایی حائری از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز و با قرائت قرآن و دعای جوشن کبیر ادامه یافت

حجت الاسلام نظافت در این شب به بررسی الگوی رفتاری امیر المؤنین از دیدگاه نهج البلاغه پرداختند و مراسم احیاء توسط حجت الاسلام رمضانی انجام شد.

ghadr2 01

 

ghadr2 02

ghadr2 03

ghadr2 04

ghadr2 05