نمایشگاه صنایع دستی دین پژوهان

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی دین پژوهان خواهر با موضوع حمایت از تولیدات داخلی -۱۹ اردیبهشت ماه ۹۸-مرکز مشهد در طی دو روز برگزار گردید که با استقبال چشمگیر دین پژوهان مواجه شد.

namayeshgah sanaye 01

namayeshgah sanaye 02

namayeshgah sanaye 03

namayeshgah sanaye 04

namayeshgah sanaye 05

namayeshgah sanaye 06