حلقه های پرسش و پاسخ (هم اندیشی)

حلقه هم اندیشی با حضور استاد پرسا با موضوع قدر قرآن در شب قدر ویژه دین پژوهان برادر-روز پنج شنبه بعدر از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در محل مسجد حضرت زهرا "س"-26 اردیبهشت ماه 98
سوالاتی که مطرح شد :اصول مواجهه با قرآن چه باید باشد؟چه نگاهی باید به قرآن داشته باشیم؟چه آمادگی هایی باید در ما باشد؟هدف ما از مواجهه با قرآن چیست؟انواع مواجهه های با قرآن چیست؟تدبر قرائت تلاوت ترتیل یعنی چه؟ در شب قدر چه سوره هایی را با په منظورهایی بخوانیم ؟
سپس با اشاره به آیات 12و13 سوره حدید عنوان شد نگاه ما به ماه مبارک رمضان نگاه از دریچه نور باید باشد. نوری که در آخرت مومنان را شامل می شود از وضعیت خودمان در این دنیا حاصل می شود و هرچه دل انسان در دنیا صافی و صیقلی بیشتری پیدا کند ؛ نوری که همواره از خدا و اهل بیت و ماه رمضان و ... در حال فیض است را بهتر و بیشتر بازتابش می دهد و دنیا و عوالم بعد انسان را روشن و نورانی تر می کند.و اگر در این دنیا سنگ خارا بودیم هر چه نور هم به آن بخورد بازتابی ندارد.
در ادامه استاد ضمن معرفی کتاب تدبر در قرآن به نویسندگی احمد رضا اخوت را معرفی نمودند و اصول مواجهه با قران را مطرح نمودند که به طور خلاصه عبارتند از :قرآن مهمترین رافع نیاز انسان و عطاء منحصر به فرد - درجات انسان در دنیا و آخرت به فهم او از قران در دنیا بستگی دارد – قرآن برای کسی که آن را یاد گرفته همراه و معلم دائمی است و شرط ان تمسک به مضامین آن است – انسان با قران می تواند توفیق دستیابی به درجاتی از نبوت را یابد – کسی که قرآن می خواند گویی تمام کتب گذشتگان را خوانده است – با مراجعه به قرآن می توان به اخبار هستی و آنچه مورد نیاز است دست یافت. هرچه می خواهیم و نیاز داریم در قرآن هست
در ادامه اشاره شد
o قرآن را باید با تدبر خواند . که تدبر یعنی پشت صحنه چیست بطون و لایه های عمیق چیست حقایق عالم چیست؟
o قرآن را باید با قرائت خواند که قرائت توجه به آن وجهی است که به ما ساختار درونی می دهد.
o قران را باید با تلاوت خواند که تلاوت وجه عینیت پیدا کردن و دادن سبک زندگی است.
o قرآن را باید با ترتیل خواند که ترتیل دریافت هندسه مفهومی آیات و اتصال معنادار و زنجیره ای آیات را میرساند
در ادامه اشاره شد اوج ماه رمضان شب قدر است و سوره محوری در این شب سوره قدر است. تفصیل این سوره را در سوره های حوامیم (با حم شروع می شوند) می توان یافت که خواندن این سوره ها در شب قدر وارد شده اند که ازآن جمله سوره غافر ناظر به نیازهای ما - سوره فصلت ناظر به عرصه های مختلف زندگی - سوره جاثیه ناظر به زمینه بینش ها و معرفت ها – احقاف ناظر به غایت ها و هدف ها است.

halghe2 01

halghe2 02

halghe2 03