کارگاه مهارت های قبل از ازدواج

کارگاه مهارت های قبل از ازدواج ویژه دین پژوهان خواهر با موضوع راه های تشخیص بلوغ عقلی،عاطفی،اجتماعی،اقتصادی و اخلاقی -۲۶ اردیبهشت ماه ۹۸ مرکز مشهد.

kargah 01

kargah 02

kargah 03