نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد

quraniحضور مرکز قرآنی شهید شهریاری در نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد

- برگزاری کلاس نمادین حفظ
- مشاوره حفظ قرآن
- تعیین سطح قرائت قرآن
ساعت 9 تا 11

نمایشگاه بین المللی مشهد 23 الی 30 اردیبهشت
ساعت 6 تا 12

گزارش تصویری

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg

پایگاه ثبت ایده و پیشنهادات گام دوم انقلاب

ارسال ایده گام دوم

پوستر نگار

 • arbaiin.jpg
 • quran1.jpg