مراسم زیارت عاشورا

برگزاری مراسم هفتگی زیارت عاشورا در صبح پنج شنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸، ساعت ۷:۱۵ قبل از آغاز کلاس های درس.

ziarat ashoora 01

ziarat ashoora 02

ziarat ashoora 03

ziarat ashoora 04