پنجمین همایش دانش آموختگان خواهر

hamayesh5 01پنجمین همایش دانش آموختگان خواهر مرکز مشهد مورخ جمعه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ در اردوگاه هاشمی نژاد باحضور مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی و استاد رحیم پور ازغدی برگزار شد.

در ادامه همایش نیز نماز جماعت ظهر و عصر و همچنین تبیین آغاز سومین دوره ی تربیت مربی، ویژه دانش آموختگان حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز مشهد برگزار گردید.

 

hamayesh5 02

hamayesh5 03

hamayesh5 04

hamayesh5 05

hamayesh5 06

hamayesh5 08

hamayesh5 07