ایده های دانشگاهیان برای گام دوم انقلاب

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد از همه دانشگاهیان محترم دعوت بعمل می آورد که ایده ها و پیشنهادات خود را در خصوص گام دوم انقلاب به دبیرخانه در سایت نهاد ارسال نمایید.

gaame 2

گزارش تصویری

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg

پایگاه ثبت ایده و پیشنهادات گام دوم انقلاب

ارسال ایده گام دوم

پوستر نگار

 • arbaiin.jpg
 • IMG_20191014_132626_770.jpg
 • ketab.jpg
 • quran1.jpg