اعلام نتایج جشنواره عکاسی مهرنگار

mehr negar 1نتایج جشنواره داشجویی عکاسی مهرنگار واحد مطالعات زن و خانواده دفتر نهاد فردوسی اعلام شد. 

نفر اول سرکار خانم کیمیا رضاپور (عکس اول)
نفر دوم سرکار خانم زهره کاظمی (عکس دوم)
نفر سوم سرکار خانم فرانک جمال الدین (عکس سوم)

 

mehr negar 1

mehr negar 2

mehr negar 3

 

سایر عکس های برگزیده:

mehr negar 4

mehr negar 5