هم اندیشی و تقدیر از زحمات یک ساله همکاران

1 1جلسه هم اندیشی و تقدیر از زحمات یک ساله همکاران دفتر نهاد رهبری دانشگاه فردوسی با حضور حجت الاسلام دکتر حسینی مطلق برگزار شد.

 

 

1 2

1 3

1 1