همایش متاهلین

moteahelin 1بررسی سطح توقعات زوجین از یکدیگر – ایجاد رغبت در دانشجویان و زوجین برای پایداری زندگی
در این همایش سه موضوع بررسی گردید (دوران عقد – خانواده ها)
در این جلسه انتظارات زن و شوهر در زندگی مطرح شد و برای آن و در مورد آن چالش ها و راهکارها بیان گردید تا زوجین آگاهانه تصمیم بگیرند.

 

moteahelin 4

moteahelin 3

moteahelin 2

moteahelin 1