عشق های قبل از ازدواج؛ سوء تفاهم یا واقعیت

eshghhaye ghable ezdevaj 1

همایش عشق های قبل از ازدواج سوء تفاهم یا واقعیت با بررسی مفهوم عشق، ویژگی ها و چگونگی تشخیص با حضور علیرضا مهرجردی برگزار شد.

این همایش بدنبال بررسی سوالات زیر بوده است.

  • عشق واقعی چیست
  • عشق چگونه بروز می کند
  • از کجا بفهمم عاشق شده ام 

eshghhaye ghable ezdevaj 1

eshghhaye ghable ezdevaj 2