بازدید رئیس نهاد رهبری از اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوس

بازدید حجت الاسلام و المسلمین حسینی مطلق؛ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی و جناب آقای دکتر طاهری؛ معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی از اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی.

ordoo basij