نشست هم اندیشی ائمه جماعات دانشگاه فردوسی

نشست هم اندیشی ائمه جماعات دانشگاه فردوسی با رییس نهاد رهبری دانشگاه در تاریخ ۱۷ دی ماه برگزار شد.

aeme jamaat 01

aeme jamaat 02

aeme jamaat 03