اندیشه ناب

بررسی طرح مطالعاتی بر اساس سخنرانی های رهبری کتب طرح اندیشه ملی انسان 250 ساله، معیشت مومنانه، دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری و بررسی شاخصه های انقلابی گری، شخصیت شناسی رهبری و نظرات ایشان درمورد هنر،موسیقی وسینما برگزار می شود.
این کارگاه ها در ترم تحصیلی اول 97-98 برگزار شده است.

andishe nab

گزارش تصویری

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg

پایگاه ثبت ایده و پیشنهادات گام دوم انقلاب

ارسال ایده گام دوم

پوستر نگار

 • arbaiin.jpg
 • IMG_20191014_132626_770.jpg
 • ketab.jpg
 • quran1.jpg