کارکنان

نام و نام خانوادگی مسئولیت تحصیلات
محمد طلابیگی معاون نهاد سطح ۴ حوزه علمیه مشهد
سید مسعود موسوی کندومال مدیر اجرایی دکتری مهندسی شیمی
علی شریف جمعه کارشناس فرهنگی نهاد کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
نوید سرو آزاد کارشناس روابط عمومی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
علی تقی زاده مسئول دفتر فوق دیپلم مدیریت
علی اکبر پویا دبیر ستاد اقامه نماز سطح ۴ حوزه علمیه مشهد
صدیقه صراف نژاد مسئول واحد خواهران سطح ۳ حوزه علمیه قم

گزارش تصویری

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg

پایگاه ثبت ایده و پیشنهادات گام دوم انقلاب

ارسال ایده گام دوم

پوستر نگار

 • arbaiin.jpg
 • IMG_20191014_132626_770.jpg
 • ketab.jpg
 • quran1.jpg